pytania i odpowiedzi

Czy Dolz Finance udziela pożyczek w innej walucie?

Nie, nie udzielamy pożyczek w innych walutach, pożyczki udzielamy wyłącznie w złotówkach.

Czy jako emeryt, rencista mogę w Dolz Finance u skorzystać z tzw. odwróconej hipoteki lub renty dożywotniej?

Nie, Dolz Finance nie prowadzi tego typu działalności.

Czy w Dolz Finance u mogę otrzymać pożyczkę pod zastaw mieszkania?

Nie, Dolz Finance nie udziela pożyczek hipotecznych ani innych tego typu pokrewnych. Zabezpieczeniem naszych pożyczek nie były i nie są nieruchomości.

Czy Dolz Finance przyjmuje wkłady pieniężne w celu inwestycji w pożyczki?

Nie, Dolz Financenie prowadzi działalności inwestorskiej, nie gromadzi też środków finansowych, nie przyjmuje od inwestorów i nie obciąża ich ryzykiem.

Czy wasza firma pobiera opłaty wstępne przed udzieleniem pożyczki lub za rozpatrzenie wniosku?

Nie, Dolz Finance nigdy nie pobiera opłat wstępnych przed udzieleniem pożyczki, wszystkich płatności pożyczkobiorca dokonuje z dołu.

Czy mogę uzyskać pożyczkę na indywidualnych warunkach?

Tak, pożyczkobiorca, który posiada kartę stałego klienta ma możliwość wnioskowania o przyznanie pożyczki na indywidualnych warunkach, tzn. o wyższym limicie, dłuższym okresie spłaty lub niższym oprocentowaniu i kosztach.

Jaka jest wysokość oprocentowania pożyczki Dolz Finance?

Wysokość oprocentowania odsetkowego w skali roku dla kwoty udzielonego kapitału wynosi 7,2%.

Czy do uzyskania pożyczki potrzebuje poręczyciela?

Nie, pożyczki Dolz Finance są udzielane bez poręczycieli.

Jaki jest czas weryfikacji wniosku?

Wydajemy decyzje w ciągu 2 godzin od powzięcia informacji.

Jaka jest najniższa kwota pożyczki?

Najniższa kwota pożyczki to 500 zł

Czy mogę otrzymać pożyczkę na konto?

Tak, możliwe jest udzielane pożyczki w systemie ” na konto „, warunkiem udzielenia pożyczki na konto są czyste bazy ERiF, KRD, BIG – oznacza to, że nie możecie Państwo mieć nieuregulowanych płatności i widnieć w tych bazach.

Czy mogę spłacić pożyczkę wcześniej?

Tak, oczywiście. Jeżeli dokonacie Państwo wcześniejszej spłaty, koszt pożyczki zostanie proporcjonalnie obniżony.

Czy otrzymam pożyczkę, jeżeli mam już pożyczkę w innej firmie lub banku.

Tak, Dolz Finance udzieli pożyczki jeżeli posiadacie Państwo pożyczkę w innej instytucji.

Czy są jakieś umowy dodatkowe?

Nie, Dolz Finance nie stosuje umów dodatkowych typu ubezpieczenie itp. Kierujemy się zasadą przejrzystości i transparentności umów. Klient zawiera umowę pożyczki i dokonuje opłat za korzystanie z udostępnionych środków przez okres związania z umową.

Czy udzielacie pożyczki osobom z zajęciem komorniczym?

Tak, udzielamy pożyczki osobom z zajęciem komorniczym.

Czy sprawdzacie swoich Klientów w bazach: KRD, BIG, ERIF?

Tak, weryfikujemy na podstawie przekazanej przez Klienta informacji z Biur Informacji Gospodarczych ( BIG,ERIF,KRD)

Jak długo będę czekał na wypłatę pieniędzy?

Pieniądze będą wypłacone w ciągu 24 godzin od złożenia wniosku o udzielenie pożyczki, oczywiście po spełnieniu wszystkich wymogów proceduralnych.

Jakie warunki muszę spełnić aby otrzymać pożyczkę w Dolz Finance?

posiadać obywatelstwo Rzeczpospolitej Polskiej, stały, udokumentowany dochód, posiadać dowód osobisty, wiek powyżej 20 lat,

Dlaczego pożyczka w Dolz Finance, a nie w banku?

Odpowiedzi na to pytanie jest kilka, gdyż osoby, które decydują się na pożyczkę w Dolz Finance, to Klienci którzy mogą skorzystać z oferty bankowej, a jednak wnioskują w ŚLIMAK FINANCE sp. z o.o.. Jeżeli chodzi o konkurowanie z bankiem to niestety Dolz Finance nie ma szans, gdyż kredyty bankowe są dużo mniej oprocentowane. Dolz Finance chce być alternatywą dla banku, nie jego konkurencją. To co jest lepsze w Dolz Finance to: procedury, brak zbędnych formalności, szybkość w podejmowaniu decyzji, jak również możliwość udzielenia pożyczki osobom z zajęciem komorniczym.

Czy przy spłacie pożyczki muszę spotykać się z agentem w domu?

Nie, spłata pożyczki w Dolz Finance sp. z o.o. odbywa się bez bezpośredniej obecności przedstawicieli pożyczkodawcy, pożyczkę możecie w dowolny dla siebie sposób o dowolnym czasie, zgodnie z harmonogramem spłaty przekazać na rachunek bankowy spółki.

Czy pożyczkę możemy spłacić w siedzibie lub na konto firmy Dolz Finance.?

Pożyczkę w Dolz Finance sp. z o.o. spłacamy tylko na konto spółki.

Na jaki okres można zaciągnąć pożyczkę?

Pożyczki udzielane są na okres od 32 dni do 12 miesięcy

Jak wygląda system spłaty?

Pożyczka spłacana jest w systemie ratalnym w zależności, oznacza to, że raty możemy płacić jeden raz w miesiącu.

Co to jest pożyczka Dolz?

Jest to pożyczka, udzielana w systemie ratalnym w kwotach od 500 do 2000 zł