kontakt

Wyślij zapytanie
Skontaktuj się z nami

Dolz Finance Sp. z o.o.
85-061 Bydgoszcz
ul. Śniadeckich 48
tel. 881 059 059
NIP 9671360581
KRS 000529332
REGON 341590807
wpisano do rejestru KNF
dnia 31.08.2017 pod nr RIP000001

Zaznacz wszystkie zgody

Wysyłając zgłoszenie wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych w celu działań marketingowych i informacyjnych oraz usług związanych z pośrednictwem finansowym mającym na celu przygotowanie oferty kredytu konsumenckiego przez Dolz Finance Sp. z o.o. 85-061 Bydgoszcz, ul. Śniadeckich 48 , NIP 9671360581, KRS 000529332, REGON 341590807, wpisano do rejestru KNF dnia 31.08.2017 pod nr RIP000001, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych UE (2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.).

Wyrażam zgodę na udzielenie mi odpowiedzi wykorzystując powyższe dane.

Informacja

Administratorem Twoich danych osobowych jest Dolz Finance Sp. z o.o. 85-061 Bydgoszcz, ul. Śniadeckich 48 , NIP 9671360581, KRS 000529332, REGON 341590807, wpisano do rejestru KNF dnia 31.08.2017 pod nr RIP000001. Będziemy przetwarzać je w określonych celach, np. przygotowania i przedstawienia oferty, zawarcia i realizacji umowy, sprzedaży produktów i usług, prowadzenia działań marketingowych. Masz prawo zażądać dostępu do treści danych, które Cię dotyczą – poprawić je, zaktualizować, sprostować, przenieść, usunąć lub ograniczyć ich przetwarzanie. Możesz też wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Zawsze masz prawo do wycofania wyrażonej zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych sprzed wycofania zgody. Jeśli masz wątpliwości, czy Twoje dane są prawidłowo przetwarzane przez Ślimak Finance Sp. z o.o., to możesz wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.