kontakt

Wyślij zapytanie
Skontaktuj się z nami

Daiglob Sp z o.o.
85-453 Bydgoszcz
ul. Podmiejska 8
tel. 502 303 179
NIP: 9532643281
KRS: 0000519142
REGON: 341753246
KAPITAŁ ZAKŁADOWY:
1 500 000PLN
Wpisano do rejestru KNF
pod nr RIP000016

Zaznacz wszystkie zgody

Wysyłając zgłoszenie wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych w celu działań marketingowych i informacyjnych oraz usług związanych z pośrednictwem finansowym mającym na celu przygotowanie oferty kredytu konsumenckiego przez Daiglob Sp. z o.o. 85-453 Bydgoszcz, ul. Podmiejska 8, NIP: 9532643281, KRS: 0000519142, REGON: 341753246, wpisano do rejestru KNF pod nr RIP000016, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000) oraz Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych UE (2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.).

Wyrażam zgodę na udzielenie mi odpowiedzi wykorzystując powyższe dane.

Informacja

Administratorem Twoich danych osobowych jest Daiglob Sp. z o.o. 85-453 Bydgoszcz, ul. Podmiejska 8, NIP: 9532643281, KRS: 0000519142, REGON: 341753246, wpisano do rejestru KNF pod nr RIP000016 Będziemy przetwarzać je w określonych celach, np. przygotowania i przedstawienia oferty, zawarcia i realizacji umowy, sprzedaży produktów i usług, prowadzenia działań marketingowych. Masz prawo zażądać dostępu do treści danych, które Cię dotyczą - poprawić je, zaktualizować, sprostować, przenieść, usunąć lub ograniczyć ich przetwarzanie. Możesz też wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Zawsze masz prawo do wycofania wyrażonej zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych sprzed wycofania zgody. Jeśli masz wątpliwości, czy Twoje dane są prawidłowo przetwarzane przez Daiglob Sp. z o.o., to możesz wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.